Nieuws

EU-Schoolfruit erkend als effectieve interventie

Gepubliceerd op
8 mei 2024

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is opnieuw erkend door het Centrum Gezond Leven van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hierbij is het zelfs gestegen naar het niveau van ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. EU-Schoolfruit, dat elke vijf jaar wordt beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit, voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit.