Kinderen met Schoolfruit

Veelgestelde vragen

Deelnemen EU-Schoolfruit 2018-2019

Wanneer kan ik mijn school inschrijven voor EU-Schoolfruit?

Vanaf 3 september t/m 14 september 2018 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2018-2019.

Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen circa 2.800 basisscholen deelnemen. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november 2018 en lopen t/m 19 april 2019. 

Nieuw! Online registreren & inschrijven

Scholen stellen intern een schoolfruitcoördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om de verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen. De schoolfruitcoördinator van de school maakt komend schooljaar een schoolaccount aan via www.euschoolfruit.nl en meldt de school tijdens de inschrijfperiode aan voor het EU-Schoolfruitprogramma 2018-2019. Met dit schoolaccount kan de schoolfruitcoördinator tijdens het programma eenvoudig wijzigingen doorgeven.

Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen. Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er een loting plaats.

Mag mijn school meerdere keren meedoen?

Alle scholen mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit in schooljaar 2017-2018. Dus ook scholen die in het schooljaar 2016/2017 (of eerder) hebben meegedaan. We adviseren en helpen scholen om zelf eenschoolfruitbeleidop te zetten, zodat de kinderen kunnen blijven genieten van fruit en groente het hele jaar door.

Wie organiseert het EU-Schoolfruitprogramma?

Het EU-Schoolfruitprogramma wordt gefinancierd door de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Steunpunt EU-Schoolfruit en Smaaklessen van Wageningen University verzorgt de communicatie, registratie en educatie in het EU-Schoolfruitprogramma. De leveranciers verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering

Voor schooljaar 2017-2018 is circa € 7 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente vanuit de Europese Unie.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.


Meer achtergrondinformatie vindt u hier:

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Wat voor groente en fruit wordt er geleverd op school?

Uw school ontvangt 20 weken iedere week drie porties groente/fruit per leerling.

Iedere week ontvangt u de nieuwsbrief met de levering voor de week erop. Sommige soorten groente en fruit moeten worden gesneden en verdeeld over de klassen. Dit kan soms tijd in beslag nemen. Het is verstandig om vooraf te bespreken hoe uw school dit gaat organiseren. Bijvoorbeeld met een team van snijd-ouders.

Wees er ook bewust van dat het fruit en groente op een koele plek moeten staan, weg van direct zonlicht. Zo blijft de kwaliteit van het fruit en groente het best.

Het schoolfruit- en groente moeten voldoen aan bepaalde eisen. De producten:

 • zijn van kwaliteitsklasse I;
 • zijn vers en onbewerkt;
 • zijn geschikt voor directe consumptie;
 • hebben geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout;
 • bestaan per portie uit minimaal 10% groenten;
 • bestaan per portie maximaal 20% uit hetzelfde fruit;
 • wegen gemiddeld 80 gram per portie of bij levering van drie porties fruit of groente per week minimaal 240 gram per week.

 Bekijk hier een voorbeeld van de levering

Wanneer starten de leveringen?

De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november2018 en lopen t/m 19 april 2019. 

Privacy gegevens

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bekijk de volledige privacyverklaring


Vragen over de levering

Hoe vaak per week wordt er geleverd?

Eén keer per week wordt het fruit bij u op school geleverd, voor de drie groente/fruitdagen. Tijdens de gratis periode van 20 weken ontvangt uw school elke donderdag een nieuwsbrief. Hierin staat in welke volgorde u de producten het beste kunt uitdelen.

Op welke dag wordt er geleverd?

De leverancier levert de groente/het fruit op maandag of dinsdag. De leverancier geeft aan de school door op welke dag groente/fruit geleverd worden.

Kwaliteit, variatie en soort groente en fruit

Uw school ontvangt 20 weken iedere week drie porties groente/fruit per leerling.

Iedere week ontvangt u de nieuwsbrief met de levering voor de week erop. Sommige soorten groente en fruit moeten worden gesneden en verdeeld over de klassen. Dit kan soms tijd in beslag nemen. Het is verstandig om vooraf te bespreken hoe uw school dit gaat organiseren. Bijvoorbeeld met een team van snijd-ouders.

Weer er ook bewust van dat het fruit en groente op een koele plek moeten staan, weg van direct zonlicht. Zo blijft de kwaliteit van het fruit en groente het best.

Het schoolfruit- en groente moeten voldoen aan bepaalde eisen. De producten:

 • zijn van kwaliteitsklasse I;
 • zijn vers en onbewerkt;
 • zijn geschikt voor directe consumptie;
 • hebben geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout;
 • bestaan per portie uit minimaal 10% groenten;
 • bestaan per portie maximaal 20% uit hetzelfde fruit;
 • wegen gemiddeld 80 gram per portie of bij levering van drie porties fruit of groente per week minimaal 240 gram per week.

 Bekijk hier een voorbeeld van de levering

Hoe gaat mijn school verder na het EU-Schoolfruitprogramma?

Hoe kan ik EU-Schoolfruit structureel voortzetten?

Na EU-Schoolfruit gaat uw school zelfstandig door, door bijvoorbeeld een schoolfruitabonnement of door ouders te vragen fruit en groente mee te geven. Deze afspraken zet u in het schoolfruitbeleid. In het Stappenplan wordt stap voor stap uitgelegd hoe u groente en fruit een structurele plek geeft op uw school. Ga naar www.euschoolfruit.nl/stappenplan voor alle stappen, handige tips en praktijkvoorbeelden.

Verder met ouders of verder met een schoolfruitabonnement?

Optie 1: ouders geven fruit en groente mee‣ Bij deze optie vraagt u ouders fruit en/of groente mee te geven op de afgesproken fruitdagen.‣ Ouders bepalen het aanbod. ‣ Ouders raken meer betrokken. En als ouders fruit/groente aanschaffen voor het fruitmoment op school, is de kans ook groter dat er thuis ook fruit op de fruitschaal ligt.‣ Ouders betalen groente/fruit voor hun eigen kind.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Optie 2: een schoolfruitabonnement‣ De school sluit een abonnement af bij een leverancier.‣ De leverancier zorgt voor een gevarieerd aanbod, eventueel seizoensgericht of biologisch.‣ Ouders hoeven geen tienuurtje mee te geven.‣ De school betaalt de directe kosten, bv. uit opbrengsten van sponsorloop of ouderbijdrage.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Inventariseer eerst wat de verschillende betrokkenen vinden. Staat het hele team erachter? Hoe zijn de reacties op schoolfruit vanuit de ouders? En wat is dan de juiste aanpak? Bekijk het stappenplan

Ik ben geïnteresseerd in een Schoolfruitabonnement, waar kan ik meer informatie vinden?

De leverancier Schoolfruit.nl (Leverancier Cool Runnings Transport, DN Promotions, Fruit voor Kids, JvR en ME Holding & Silver Sands) biedt betaalde abonnementen aan, aan alle deelnemende scholen. Vraag vrijblijvend meer informatie aan.