Wat is EU-Schoolfruit?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen gratis 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  Meedoen aan EU-Schoolfruit schooljaar 2018-2019

  Vanaf 3 september t/m 14 september 2018 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2018-2019.

  Alle basisscholen en speciaal basisonderwijs scholen krijgen de kans zich in te schrijven gedurende deze twee weken. Er kunnen circa 2.800 basisscholen deelnemen. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november 2018 en lopen t/m 19 april 2019. 

  Nieuw! Online registreren & inschrijven

  Scholen stellen intern een schoolfruitcoördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om de verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen. De schoolfruitcoördinator van de school maakt komend schooljaar een schoolaccount aan via www.euschoolfruit.nl en meldt de school tijdens de inschrijfperiode aan voor het EU-Schoolfruitprogramma 2018-2019. Met dit schoolaccount kan de schoolfruitcoördinator tijdens het programma eenvoudig wijzigingen doorgeven.

  Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen. Als aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er een loting plaats.

  Schoolfruitregeling Europese Unie

  Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

  • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
  • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
  • de afzet van groente en fruit te bevorderen

  Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is gebaseerd op Europese verordeningen. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

  Bekijk de voorwaarden

  Wat voor fruit en groente wordt er geleverd op school?

  Uw school ontvangt 20 weken iedere week drie porties groente/fruit per leerling.

  Iedere week ontvangt u de nieuwsbrief met de levering voor de week erop. Sommige soorten groente en fruit moeten worden gesneden en verdeeld over de klassen. Dit kan soms tijd in beslag nemen. Het is verstandig om vooraf te bespreken hoe uw school dit gaat organiseren. Bijvoorbeeld met een team van snijd-ouders.

  Wees er ook bewust van dat het fruit en groente op een koele plek moeten staan, weg van direct zonlicht. Zo blijft de kwaliteit van het fruit en groente het best.

  Het schoolfruit- en groente moeten voldoen aan bepaalde eisen. De producten:

  • zijn van kwaliteitsklasse I;
  • zijn vers en onbewerkt;
  • zijn geschikt voor directe consumptie;
  • hebben geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout;
  • bestaan per portie uit minimaal 10% groenten;
  • bestaan per portie maximaal 20% uit hetzelfde fruit;
  • wegen gemiddeld 80 gram per portie of bij levering van drie porties fruit of groente per week minimaal 240 gram per week.

  Bekijk hier een voorbeeld van de levering

  Lesmateriaal en aanvullende activiteiten

  EU-Schoolfruit_Watis_Beeld.png

  Doet uw school mee? Dan heeft uw school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

  Ook Smaaklessen is een goede aanvulling op EU-Schoolfruit.Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen.Lees hier meer over Smaaklessen

  Aantoonbaar goed bezig? Vraag dan het Vignet Gezonde School aan.

  Financiering & organisatie

  Het EU-Schoolfruitprogramma wordt gefinancierd door de Europese Unie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO.nl) voert de EU-Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit verzorgt de communicatie, educatie en registratie tijdens het EU-Schoolfruitprogramma. De leveranciers verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering.

  Voor schooljaar 2018-2019 is circa € 7 miljoen beschikbaar voor de Regeling schoolfruit en -groente vanuit de Europese Unie.

  Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.

  Meer achtergrondinformatie vindt u in de Staatcourant:

  Waarom EU-Schoolfruit?

  • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
  • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
  • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
  • Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
  • Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
  • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
  • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.