jongen met sinaasappel

Leveranciers

EU-Schoolfruit wordt voor 75% betaald vanuit een Europese subsidie. De andere 25% wordt betaald vanuit sponsoring van leveranciers.

Erkenning aanvragen leveranciers

Leveranciers kunnen bij RVO.nl een erkenning aanvragen om mee te doen aan EU-Schoolfruit. Erkenning wordt toegekend op volgorde van ontvangst van een volledige aanvraag. Er worden maximaal 8 leveranciers erkend. Erkenning aanvragen kan in een bepaalde periode die bekend wordt gemaakt via rvo.nl

Na uw aanvraag/inschrijving

RVO.nl wijst de scholen aan de leveranciers toe. Uitgangspunt is dat elke leverancier tenminste 200 scholen krijgt toegewezen. Scholen worden vervolgens toegewezen naar rato van het in de erkenningsaanvraag van de leverancier opgegeven maximum aantal te beleveren scholen.

Erkende leveranciers sluiten met de deelnemende scholen overeenkomsten met betrekking tot afleverdata, soort en hoeveelheid te leveren producten. Leveranciers die worden erkend ontvangen van RVO.nl een format voor deze overeenkomsten.

De schoolfruitproducten worden, (verplicht) verdeeld over 3 perioden, geleverd in de periode 7 november 2016 t/m 14 april 2017 (20 leverweken):

  • Periode 1 (2016):    Week 45 t/m 51 (7 weken)
  • Periode 2 (2017):    Week 2 t/m 9 (8 weken, waarvan 1 week vakantie)
  • Periode 3 (2017):    Week 10 t/m 15 (6 weken)

Eisen schoolfruit

Om als leverancier voor financiƫle tegemoetkoming in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de geleverde groenten en fruit voldoen aan gestelde eisen. De producten zijn subsidiabel als deze:

  • van kwaliteitsklasse I zijn;
  • vers en onbewerkt zijn;
  • geschikt zijn voor directe consumptie;
  • geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout heeft;
  • per verstrekte portie bestaat uit minimaal 10% groenten of maximaal 30% hetzelfde fruit en gemiddeld 80 gram per portie weegt.

Wet- en regelgeving

Hier vindt u de voorwaarden in de wet- en regelgeving voor deze regeling:


Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2016 voor meer informatie.

avocado, kers, kiwi, banaan