schoolfruit meisje met wortels

Wat is EU-Schoolfruit?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen.

tussen7.jpg

Voordelen EU-Schoolfruit

 • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
 • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
 • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
 • Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
 • Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
 • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
 • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Meedoen met EU-Schoolfruit

EU-Schoolfruit 2017-2018

Meedoen met EU-Schoolfruit kan door uw school online aan te melden tijdens de inschrijfperiode. Basisscholen kunnen zich vanaf 4 september t/m 15 september inschrijven via het formulier op www.euschoolfruit.nl. Er kunnen circa 2.600 basisscholen deelnemen.

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit. De officiële uitgave van de regeling vindt u in de Staatcourant.

Inschrijfperiode

 • Inschrijving scholen voor schooljaar 2017 - 2018 vindt niet plaats op volgorde van inschrijving. Alle scholen kunnen zich inschrijven, ook scholen die afgelopen jaar al meededen.
 • Er vindt een loting plaatst wanneer aan het eind van de inschrijfperiode het maximum aantal scholen wordt overschreden. 
 • Na inschrijving wordt een leverancier aan de school toegewezen.

Wilt u goed voorbereid zijn wanneer de inschrijving start voor EU-Schoolfruit? Lees dan alvast hier welke informatie u klaar moet hebben liggen voor uw inschrijving.

Voorwaarden Deelname

Deelnemende scholen horen zich aan een aantal spelregels te houden. Scholen moeten:

 • ervoor zorgen dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft
 • ervoor zorgen dat de producten op school worden uitgereikt en geconsumeerd door leerlingen
 • een medewerker aanwijzen die de verspreiding van gratis groente en fruit coördineert
 • afnemen van het educatieve materiaal, beschikbaar via www.euschoolfruit.nl
 • een EU-Schoolfruitposter zichtbaar aanbrengen bij de hoofdingang van de school, of op hun website duidelijk vermelden dat zij deelnemen aan de schoolregeling. Daarbij dient de EU-vlag vermeld te worden en te worden aangegeven dat de Europese Unie financieel bijdraagt aan de schoolregeling
 • akkoord gaan met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief
 • hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling
 • invullen van de ontvangstverklaring waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is
 • meewerken aan controles op grond van deze regeling
 • deelnemen aan monitoring en evaluaties

De uitgebreide voorwaarden vindt u hier.

Bekijk hier tips van scholen die het afgelopen jaar hebben meegedaan.

Start leveringen

De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 13 november 2017 en lopen t/m 20 april 2018.

Voor meer informatie over de planning klik hier

Aanvullend lesmateriaal en activiteiten

Doet uw school mee? Dan heeft uw school de inspanningsverplichting om deel te nemen aan de begeleidende maatregelen: het uitvoeren van EU-Schoolfruitlessen, de digibordlessen en aanvullende activiteiten/lessen over groente, fruit en gezonde voeding.

Ook Smaaklessen is een goede aanvulling op EU-Schoolfruit.Smaaklessen is een uniek lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Lees hier meer over Smaaklessen

Aantoonbaar goed bezig? Vraag dan het Vignet Gezonde School aan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Opdrachtgever & EU-subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO.nl) voert de EU-Schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt ook ondersteund door: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum. Het Steunpunt EU-Schoolfruit en Smaaklessen van Wageningen University verzorgt de communicatie naar scholen.

  EU-Schoolfruit_Strooiillustraties_Combi-4.jpg