Kinderen met Schoolfruit

Veelgestelde vragen

Aanmelden EU-Schoolfruit 2017-2018

Wanneer is de aanmeldperiode bekend?

De inschrijfperiode voor het schooljaar 2017-2018 is nog niet bekend. Om op de hoogte te blijven, kunt u zich inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Smaaklessen & EU-Schoolfruit.

Scholen in het Primair Onderwijs kunnen zich via onze site aanmelden tijdens de aanmeldperiode.

Het inschrijven voor EU-Schoolfruit werkt voor VO anders dan voor PO. Afgelopen schooljaar lag de verantwoordelijkheid van de selectie voor VO-Scholen bij de regionale GGD’s. Houd onze website en de nieuwsbrief goed in de gaten voor de regeling voor het schooljaar 2017-2018.

U kunt natuurlijk al wel gebruik maken van de gratis lesmaterialen van EU-Schoolfruit en Smaaklessen.

Mag ik meerdere keren meedoen?

Alle scholen mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit in schooljaar 2017-2018. Dus ook scholen die in het schooljaar 2016/2017 (of eerder) hebben meegedaan. We adviseren en helpen scholen om zelf een schoolfruitbeleid op te zetten, zodat de kinderen kunnen blijven genieten van fruit en groente het hele jaar door.

Is EU-Schoolfruit hetzelfde als SchoolGruiten?

Voorheen waren er twee programma's: EU-Schoolfruit (gratis groente en fruit) en SchoolGruiten (zelfstandig via ouders/leverancier). Nu is er alleen EU-Schoolfruit. Binnen EU-Schoolfruit ontvangt de school 20 weken gratis groente/fruit. Daarnaast heeft de school een inspanningsverplichting om de EU-Schoolfruit- en digibordlessen uit te voeren en aanvullende activiteiten/lessen te verzorgen over groente, fruit en gezonde voeding. Scholen worden gestimuleerd om na de gratis periode zelfstandig verder te gaan met het eten van groente en fruit in de klas. Hiermee is SchoolGruiten (structureel eten van groente/fruit) geborgd in EU-Schoolfruit.

Wat is de verhouding tussen RVO.nl en het Steunpunt EU-Schoolfruit?

RVO.nl is contactpersoon voor leveranciers. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het erkennen van leveranciers, voor vragen rondom de leveringen en voor de financiële afronding van de leveringen. Het Steunpunt EU-Schoolfruit is contactpersoon voor scholen. Het Steunpunt is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van de scholen en de ondersteunende materialen die scholen ontvangen.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2016 voor meer informatie

Welke scholen komen in aanmerking?

Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) kunnen ook inschrijven. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang komen niet in aanmerking voor EU-Schoolfruit.

Het inschrijven voor EU-Schoolfruit werkt voor VO anders dan voor PO. Afgelopen schooljaar lag de verantwoordelijkheid van de selectie voor VO-Scholen bij de regionale GGD’s.

Houd onze website en de nieuwsbrief goed in de gaten voor de regeling voor het schooljaar 2017-2018.

Scholen moeten voldoen aan de voorwaarden, die deel uitmaken van de Regeling Schoolfruit 2016, gepubliceerd op 29 juni 2016. Indien u zich aanmeldt voor deelname verbindt u zich aan de verplichtingen die opgenomen zijn in artikel 4 en 5 van de Regeling schoolfruit 2016.

Ik ben leverancier. Hoe kan ik meedoen aan EU-Schoolfruit?

Lees meer over de rol van leveranciers en de regeling op deze pagina.

Levering door de leverancier

Hoe vaak per week wordt er fruit geleverd?

Eén keer per week wordt het fruit bij u op school geleverd, voor de drie groente/fruitdagen. Tijdens de gratis periode van 20 weken ontvangt uw school elke donderdag een nieuwsbrief. Hierin staat in welke volgorde u de producten het beste kunt uitdelen.

Op welke dagen worden de producten geleverd?

De leverancier levert de groente/het fruit op maandag of dinsdag. De leverancier geeft aan de school door op welke dag groente/fruit geleverd worden.

Het groente en fruit is niet geleverd, wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact hierover op met uw leverancier. De contactgegevens van uw leverancier vindt zijn te vinden op de schoolfruitovereenkomst en op deze pagina

Ik heb een klacht over de levering, waar kan ik terecht?

Neem contact op met uw leverancier als u een klacht heeft over de kwaliteit van de geleverde producten. Komt u er niet uit met uw leverancier? Neem dan contact op met Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

De school is op de vaste leverdag eenmalig gesloten, hoe geef ik dit door?

Bij uw aanmelding geeft u vakanties en vrije dagen aan. Indien u hiervan afwijkt dient u tijdig contact op te nemen met uw leverancier. Staat de leverancier voor een dichte deur, dan worden voorrijdkosten in rekening gebracht.

Wijzigen gegevens

De contactgegevens van onze school zijn veranderd. Hoe geef ik dit door?

Wijzigen van uw contactgegevens kan door een mail te sturen naar euschoolfruit@wur.nl of geef het door via het het contactformulier

Ons leerlingenaantal is gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Wijzigen van het leerlingenaantal kan maar drie keer per jaar. U kunt wijzigingen niet meer doorgeven. Dit kon tot 1 februari.

Alles over het groente en fruit

Kwaliteit, variatie en soort groente en fruit

De fruitleverancier levert groente/fruit volgens de richtlijnen voor kwaliteit en variatie van het EU-Schoolfruitprogramma. Leveranciers leveren seizoensgebonden. Dit betekent dat bij levering wordt gekeken naar de beschikbaarheid van producten. In de richtlijnen staat ook een voorbeeld van de soorten groente en fruit die u kan verwachten.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2016 voor meer informatie

Wordt er biologisch fruit en groente geleverd?

Groente/fruit worden voor 75% betaald vanuit de Europese Unie. De andere 25% wordt betaald door sponsors uit de groente- en fruitsector. Zij zijn tevens de schoolfruitleveranciers. Tot nu toe hebben zich nog geen sponsors gemeld die biologische groente- en fruitsoorten leveren. Het EU-Schoolfruitprogramma staat er wel voor open, maar de leveranciers moeten wel 25% van de kosten betalen met een totale maximum vergoeding vanuit de EU.

Bekijk ook de Regeling Schoolfruit 2016 voor meer informatie

Mijn kind is allergisch voor sommige groente en fruit

Uw school ontvangt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Hierin staat welke soorten groente en fruit de kinderen de komende week ontvangen. Spreek met uw school af dat zij naar u communiceren welke soort groente/fruit op welke dag wordt gegeten. Indien uw kind allergisch is voor één van de producten, kunt u op de dag dat dit wordt gegeten een ander stuk groente/fruit meegeven.

Mijn kind lust geen groente of fruit

Er zijn veel verschillende soorten groente en fruit. Er zijn altijd soorten die uw kind wel lust. Als je geen drop lust, zeg je ook niet dat je geen snoep lust. Laat uw kind regelmatig een hapje proeven van een groene-/fruitsoort die hij/zij niet lust. Uit onderzoek blijkt dat kinderen nieuwe producten 10-15 keer moeten proeven, voordat ze aan de smaak gewend zijn. Blijf dus geduldig en houd het positief. Bekijk ook de tips op de pagina voor ouders

Mijn kind heeft niet genoeg aan alleen groente of fruit in de ochtendpauze

Kinderen die goed ontbijten hebben halverwege de ochtend aan een stuk groente of fruit als tussendoortje genoeg. Heeft uw kind in de pauze veel trek? Kijk dan eens naar de ontbijtgewoonten van uw kind. Zorg dat uw kind voldoende tijd krijgt om goed te kunnen ontbijten. Een goed ontbijt is belangrijk voor de gezondheid en de leerprestaties op school. Bij voorkeur bestaat het ontbijt uit een graanproduct, wat zuivel en fruit. Bekijk ook de tips op de pagina voor ouders

Wij willen als school graag ook na de gratis periode via het EU-Schoolfruitprogramma aandacht blijven besteden aan het eten van groenten en fruit op school. Hoe kunnen we dit doen?

Gebruik hiervoor het stappenplan “Op weg naar een helder schoolfruitbeleid”.